Rozwód - jak go sprawnie przeprowadzić?

Skojarzone z tym artykułem: prawo, kancelaria, prawnik, prawo rodzinne

Rozwód - jak go sprawnie przeprowadzić? Rozwód jest prawną formą ustania małżeństwa. I jako procedura prawna wymaga postępowania zgodnie z przepisami ją regulującymi. Dlatego też pomoc prawnika, adwokata czy też radcy prawnego jest wręcz konieczna do jego sprawnego przeprowadzenia. Postępowanie rozwodowe przebiega w kilku etapach. Pierwszym z nich jest zbadanie czy istnieją obiektywne przesłanki rozwodu. Stanowią one podstawę pozwu, którego złożenie prowadzi do wszczęcia procesu. Drugi etap obejmuje rozprawę i postępowanie dowodowe, podczas którego każda ze stron w obronie swoich racji powołuje dowody, na...

Dodany przez Karolina Wujec-Laskowska, w dniu 07/11/2015

Rozwód - jak go sprawnie przeprowadzić?