Informacje

Najnowsze


Dodany przez Karolina Wujec-Laskowska, w dniu 03/11/2016

Kiedy odwiedzić notariusza
Notariusz to osoba, która pomoże nam w wielu trudnych sytuacjach życiowych.

Z jego pomocy korzystamy zarówno w sferze dotyczącym życia prywatnego jak i zawodowego. Notariusz pomoże przy sprawach spadkowych, majątkowych ale również przygotuje umowę spółki. Korzystamy z pomocy notariusza gdy chcemy zawrzeć jakąkolwiek umowę cywilno - prawną. Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, a czynności dokonane przez niego mają charakter dokumentu urzędowego. Gwarantuje to nam ochronę prawną. Ma on również obowiązek zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, którą podjął się prowadzić. Aby lepiej zaznajomić się z pracą notariusza warto wymienić tu kilka spraw, którymi się zajmuje. Przygotowuje np umowy dotyczące kupna - sprzedaży nieruchomości czy podziału działek. Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie zakupu mieszkania bez sporządzenia aktu notarialnego. Notariusz przygotowuje również umowy małżeńskie, intercyzy czy innego rodzaju ugody. Sporządza odpisy, wyciągi dokumentów oraz inne dokumenty urzędowe, które zabezpieczają nasze prawa. W kancelarii notarialnej możemy również przechowywać pieniądze, wartościowe przedmioty czy papiery. Notariusz sporządzi również testament, którego oryginał będzie przechowywany w kancelarii. Takie rozwiązanie zapewni prawidłowy podział majątku, niezależnie od stanowiska osób niezadowolonych z treści testamentu. Aby podjąć jakąkolwiek czynność notarialną musimy wpierw wylegitymować się ważnym dowodem osobistym i przedstawić ważne dokumenty dotyczące transakcji, którą chcemy zawrzeć. Warto również wiedzieć, że za każdą czynność notarialną obowiązuje opłata. Zazwyczaj jest to kwota negocjowalna, ale obowiązują maksymalne stawki, których notariusz nie może przekroczyć. Jeżeli mamy zastrzeżenia do pracy notariusza, możemy odwołać się do rady notarialnej. Może ona udzielić notariuszowi nagany a w przypadkach naruszenia prawa, pozbawić go praw do prowadzenia kancelarii. Zarówno nad kancelariami jak i radą notarialną, nadzór sprawuje minister sprawiedliwości.


  • Kancelaria Notarialna Tadeusz Grzankowski

    ul. Zwycięstwa 152/7
    75-613 Koszalin

    http://www.notariusz-grzankowski.koszalin.pl

Fotografie:


prawo
usługi prawnicze
radca prawny

Drugie czytanie budżetu na 2018 rok

Dochody budżetu na 2018 r. będą wyższe o 3,5 proc., dzięki m.in. działaniom nakierowanym na odbudowę wpływów podatkowych - mówił przewodniczący komisji finansów publicznych Jacek Sasin (PiS) we wtorek podczas drugiego czytani...